maandag 27 oktober 2008

maandag 27 oktober

Iemand raadt via deze blog aan flavonoïden te gebruiken tegen kanker. Ik zeg iemand, want het bericht werd anoniem in mijn mailbox geplaatst.

Ook wanneer je niet anoniem een bericht plaatst weet ik nog niet wie je bent. De naam noch een e-mail adres is voor mij zichtbaar.

Flavonoïden werken als anti-oxidanten en ook daar is de laatste tijd heel wat om te doen. Laat nu blijken uit wetenschappelijk onderzoek dat anti-oxidanten kankers kunnen voeden! Ja, kanker is een heel intelligente ziekte. Kanker zal alles doen om je lichaam, je immuniteitssysteem om de tuin te leiden. Anti-oxidanten kunnen kankerbevorderend werken!
http://www.kennislink.nl/web/show?id=121992"Anti-oxidanten, vroeger was het een moeilijk woord. Tegenwoordig is het een reclame-slogan: ‘Bevat natuurlijke anti-oxidanten’.
Maar ze zijn niet voor iedereen zo gezond.
Of het nou sportdrankjes zijn, groenten en fruit, of gewoon pillen uit een potje. Anti oxidanten zijn goed. Ze maken vrije radicalen onschadelijk, en die zijn gevaarlijk, want daar krijg je kanker van. Dat weet iedereen. Eigenlijk een mooi voorbeeld van succesvolle popularisering van wetenschappelijk onderzoek. Alleen heeft de wetenschap niet stilgestaan.
Net nu de gedachte ‘anti-oxidanten zijn goed’ zo’n beetje tot alle lagen van de bevolking is doorgedrongen, blijkt dat de zaak toch wat ingewikkelder ligt. Dat anti-oxidanten niet altijd gezond zijn, bleek al uit een groot onderzoek onder 29.000 rokende mannen in Finland uit 1994. De vraag was of vitamine A, een antioxidant, de kans op longkanker verlaagt. Een logische gedachte, want uit eerder epidemiologisch onderzoek bleek dat mensen met een hogere concentratie vitamine A in hun bloed minder vaak longkanker hadden. De Finse rokers kregen acht jaar lang elke dag 20 mg vitamine A, dat is tweemaal de aanbevolen dagelijkse dosis (ADH). De resultaten waren onthutsend. De mannen uit de vitaminegroep kregen significant vaker longkanker dan de mannen uit de controlegroep. Soortgelijk Amerikaans onderzoek had dezelfde uitkomst: 24 procent meer kanker in de vitaminegroep. Rokers kunnen dus maar beter geen extra vitamine A slikken.
Een mogelijke oorzaak waarom anti-oxidanten schadelijk kunnen zijn, is het gegeven dat ze onder bepaalde omstandigheden juist als pro-oxidant kunnen werken. In een overzichtsartikel uit 2002 zijn een aantal van deze bevindingen op een rij gezet. De auteurs beschrijven ondermeer een studie waarbij dertig vrijwilligers dagelijks zes weken lang 500 mg vitamine C kregen. Bij een analyse van het bloed werd gekeken naar veranderingen in de nucleotiden van het DNA van witte bloedcellen. Guanine bleek minder vaak geoxideerd te zijn, terwijl dat bij adenine juist vaker was gebeurd. De oorzaak voor deze tegengestelde effecten op DNA-niveau zijn onbekend. Wat het betekent voor de gezondheid is ook niet onduidelijk. Het laat alleen zien dat vitamine C een complexe, nog slechte begrepen rol speelt in de cel.
..."
Het komt mij voor dat hoe meer onderzoek er wordt gedaan, hoe tegenstrijdiger de bevindingen. Maar wees gerust daar ligt de pharmaceutische wereld echt niet wakker van.
(Knack nr. 43)
"Ondanks de vele doden door medicamenteuze bijwerkingen verzet de farmaceutische industrie zich tegen de openbaarmaking van rapporten die ze over deze incidenten opstelt. "
Uit dit artikel zal ik slechts één voorbeeld lichten. Crestor een cholesterolverlager: één van de bijwerkingen van dit middel is een levensbedreigende vorm van spierafbraak. U zou voor minder dit middel laten... de industrie ziet hier absoluut geen graten in en stelt werkelijk alles in het werk om het openbaar maken van hun rapporten tegen te gaan. (www.lareb.nl)
Uit ander onderzoek is gebleken dat niet zozeer de verhouding tussen HDL en LDL maar wel de hoeveelheid omega 3 belangrijk is in de preventie van hart- en vaatziekten. Alle (slechte) reclame voor cholesterol verlagende medicijnen/drankjes ten spijt, wordt naar deze verhouding amper verwezen.
Ondertussen lukt het mama steeds moeilijker om haar voedsel binnen te houden. Gisteren waren zelfs vier lepels soep te veel. Haar gezondheidstoestand gaat zichtbaar achteruit. Dat is niets nieuws. De stress wordt groter, ook de angst het onafwendbare het hoofd te moeten bieden wordt ondraaglijk.
En toch...
Ik blijf rechtopstaan. Blijf geloven...

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

Links naar deze post:

Een link maken

<< Homepage